КАТЕДРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

 


Обавештавају се лекари на специјализацији Опште медицине који похађају двосеместралну наставу да летњи семестар почиње
18.02.2019. године уводним предавањима из области Кардиологије са почетком у 13.30, слушаоница Деканата на 2. спрату.
Специјализанти се моле да дођу 15 минута раније ради разврставања у групе за похађање практичне наставе.
Распоред летњег семестра према областима налази се у прилогу.

КАТЕДРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ


Прилог:

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
- План двосеместралне наставе за летњи семестар школске 2018/2019. године