„Tикет" систем

 

 

Медицински факултет Универзитета у Београду је у употребу увео „тикет" систем за пријаву техничких кварова на рачунарској опреми у власништву Факултета и својим информационим системима.

 

Систем је доступан на адреси: cikt.med.bg.ac.rs

 

Сви технички кварови на рачунарској инфраструктури и информационим системима Факултета се Центру за информационе и комуникационе технологије пријављују искључиво путем „тикет" система.


Приликом отварања новог „тикета" корисник је дужан да користи своју службену адресу електронске поште ( адресу из ...@med.bg.ac.rs домена за запослене или ...@student.med.bg.ac.rs домена за студенте).

 

 

БЕНЕФИТИ „ТИКЕТ" СИСТЕМА


Употребом „тикет" система остаје траг о пријављеном квару са детаљима које је корисник унео и временом пријаве.

 

Корисник је у могућности да провером својих захтева има увид у њихов статус, док се по решавању проблема, затварањем „тикета", корисник аутоматски обавештава поруком о томе.
На тај начин је корисник обавештен о завршеном сервису рачунара одмах по његовом окончању и о томе остаје трајни траг.

 

Уколико су потребни додати детаљи везани за квар, администратор који је преузето решавање „тикета" увек може упутити поруку кориснику путем „тикет" система. Порука стиже одмах на адресу електронске поште коју је корисник унео приликом отварања „тикета". Сва коресподенција између корисника и администратора остаје трајно забележена.

 

Употребом „тикет" система остаје трајни траг о кретању и стању уређаја који су у власништву Факултета.