Епидемиологија

 


Šef Katedre za specijalističku nastavu: prof. dr Sandra Šipetić Grujičić

 

Sekretar Katedre za specijalističku nastavu: vanr. prof. dr Jadranka Maksimović

 

Svakog četvrtka rad sa mentorom u trajanju od 6 časova.

 

 

DATUM

METODSKA JEDINICA

  ČAS

PREDAVAČ I POTPIS NASTAVNIKA

 

 

 

 

11.03.2019.

Ponedeljak

12 h

 

Domaćin, dispozicija.

Prirodni tok bolesti, gradijent infekcije, epidemiološka klasifikacija bolesti

 

Mere zdravlja i bolesti-praksa

1P

 

 

 

2V

S. Šipetić-Grujičić

 

 

 

J. Maksimović

 

 

12.03.2019.

Utorak

12 h

 

Standardizacija-praksa

 

Istraživanje epidemije-praksa

 

Analitički metod 

 

 

1V

 

1V

 

2S

 

N. Maksimović

 

N. Maksimović

 

N. Maksimović

 

13.03.2019.

Sreda

12 h

 

Deskriptivni metod 

 

Skrining-praksa

 

Istraživanje epidemije-praksa

 

Instrukcije za online vežbe i seminare

 

 

 

2S

 

1V

 

1V

 

 

 

 

J. Maksimović

 

J. Maksimović

 

I. Vujčić

 

I Vujčić

 

 

 

15.03.2019.

Petak

 

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Standardizacija-vežba

Izvori podataka o obolevanju i umiranju-seminar

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

18.03.2019.

Ponedeljak

12 h

Putevi prenošenja zaraznih bolesti -indirektni prenos

 

Eksperimentalni metod

 

1P

 

 

2S

 

I. Vujčić

 

 

D. Kisić-Tepavčević

 

19.03.2019.

Utorak

12 h

 

Putevi prenošenja zaraznih bolesti - direktni prenos

 

Bolnička epidemiologija (bezbednost pacijenata i bolničke infekcije)

1P

 

 

2P

 

 

 

LJ.Marković-Denić

 

 

LJ.Marković-Denić

 

 

 

20.03. 2019.

Sreda

12 h

Specifičnosti nadzora nad bolničkim infekcijama

 

Organizacija sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija u svetu i u Srbiji

 

1P

 

 

1P

 

LJ.Marković-Denić

 

 

LJ.Marković-Denić

 

22.03.2019.

Petak

 

 

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Primena deskriptivne metode u istraživanju zaraznih bolesti -seminar

 

Analitički metod - vežba

 

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

25.03.2019.

Ponedeljak

12 h

 

Organizovani skrining malignih bolesti. Uloga i značaj Instituta za javno zdravlje Batut u sprovođenju organizovanog skrininga. 

 

Epidemiologija u vanrednim situacijama

2P

 

 

 

 

2P

V. Jovanović

 

 

 

 

N. Maksimović

26. 03.2019.

Utorak

 12 h

 

Mere prevencije bolničkih infekcija

 

Higijenaruku - praktični primer u zdravstvenojustanovi

 

Mere izolacije -  praktični primer u zdravstvenojustanovi

 

 

1S

 

1V

 

 

1V

 

 

Lj. Marković-Denić

 

NatašaMazić

 

 

VesnaMioljević

 

KCS

27.03.2019.

Sreda

12 h

 

Skrining - praksa

 

Analitički metod II

1V

 

2S

 

 

I. Vujčić

 

I. Vujčić

 

28.03.2019.

Četvrtak

12 h

 

Epidemiološke karakteristike crevnih zaraznih bolesti

 

Trbušni tifus i paratifus

 

Bacilarna dizinterija

 

1P

 

 

1P

 

1P

S. Šipetić-Grujičić

 

 

I. Vujčić

 

J. Maksimović

 

29.03.2019.

Petak

 

 

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Eksperimentalni metod -vežba

 

Eksperimentalna studija - sindrom X

 

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

1.04.2019.

Ponedeljak

12 h

 

Bakterijska trovanja hranom

 

Kolera

 

 

2P

 

2P

 

 

D. Kisić-Tepavčević

 

D. Kisić-Tepavčević

 

 

2.04.2019.

Utorak

12 h

 

Kampilobakterioza, jersinioza

 

Rota virusna infekcija

 

Salmoneloze

 

1P

 

1P

 

2P

 

 

J. Maksimović

 

I. Vujčić

 

S. Šipetić-Grujičić

 

3.04.2019.

Sreda

12 h

 

Epidemiološke karakteristike respiratornih bolesti

 

Grip,svinjski i ptičiji grip

 

2P

 

 

2P

T. Pekmezović

 

 

D. Kisić-Tepavčević

4.04.2019.

Četvrtak

12 h

Virusni hepatitisi

 

Infektivna mononukleoza

 

Legionarska bolest

 

2P

 

1P

 

1P

T. Pekmezović

 

T. Pekmezović

 

T. Pekmezović

 

5.04.2019.

Petak

 

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Kohortna studija-seminar

 

Studija slučajeva i kontrola -seminar

6 časova

 

 

 

 

 

I. Vujčić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.04.2019.

Ponedeljak

12 h

 

Poliomijelitis

 

Serozni meningitis

 

Epidemični meningitis

 

2P

 

1P

 

1P

M. Kanazir

 

N. Makismović

 

N. Makismović

 

9. 04.2019.

Utorak

12h

Streptokokne infekcije

 

Difterija, veliki kašalj

 

2P

 

2P

 

 

J. Maksimović

 

S. Šipetić-Grujičić

 

 

10.04.2019.

Sreda

12 h

 

Zauške, ovcje boginje, herpes virusne infekcije, velike boginje

 

Tuberkuloza

 

 

2P

 

 

1P

LJ. Denić-Marković

 

 

LJ. Denić-Marković

 

11.04. 2019.

Četvrtak

12 h

 

Male boginje, rubela, HIb

 

Pneumokokne infekcije

 

3P

 

1P

 

T. Pekmezović

 

S. Šipetić-Grujičić

 

12.04.2019.

Petak

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Primena eksperimentalnih studija

u istraživanju zaraznih bolesti-seminar

 

Opterećenjedruštvabolestima-seminar

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

15.04.2019.

Ponedeljak

Epidemiološke karakteristike antropozoonoza

 

Tetanus, gasna gangrena

 

Q groznica, tularemija

1P

 

 

1P

 

1P

J. Makismović

 

 

I. Vujčić

 

N. Maksimović

 

 

16.04.2019.

Utorak

12 h

Toksoplazmoza, bolest mačije ogrebotine

 

Groznica Zapadnog Nila

 

Antraks, bruceloza

 

1P

 

1P

 

1P

D. Kisić-Tepavčević

 

D. Kisić-Tepavčević

 

S. Šipetić-Grujičić

17.04.2019.

Sreda

12 h

Epidemiološke karakteristike vektorskih zaraznih bolesti

 

Malarija

 

Hemorgične groznice

1P

 

 

1P

 

1P

T. Pekmezović

 

 

T. Pekmezović

 

T. Pekmezović

18.04.2019.

Četvrtak

12 h

Žuta groznica, denga

 

Lajmska bolest

 

 

1P

 

2S

N. Maksimović

 

S. Šipetić-Grujičić

19.04.2019.

Petak

 

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Istraživanje  epidemije (epidemija tularemije i epidemija enterokolitisa i trovanje olovom) - vežba

 

Skrining - vežba

 

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2019.

Ponedeljak

12 h

 

Lajšmanijaza, papatači groznica

 

EBOLA

 

Leptospiroze, ornitoza

 

1P

 

1P

 

1P

LJ. Marković-Denić

 

LJ. Marković-Denić

 

LJ. Marković-Denić

 

 

 

23.04.2019.

Utorak

12h

Krpeljski meningoencefalitis

 

ZIKA VIRUS

 

Amebijaza, tenijaza, cisticerkoza

 

1P

 

1P

 

1P

I. Vujčić

 

I. Vujčić

 

I. Vujčić

 

 

 

24.04.2019.

Sreda

12 h

 

Askarijaza, ehinokokoza

 

Trihineloza

 

Besnilo

 

 

1P

 

1P

 

1P

D. Kisić

 

J. Maksimović

 

S. Šipetić-Grujičić

 

 

 

25.04.2019.

Četvrtak

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Epidemija gastroenteritisa I-seminar

Epidemija gastroenteritisa II-seminar

Epidemija stafilokoknog trovanja hranom-seminar

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.05.2019.

Ponedeljak

12h

Epidemiološke karakteristike bolesti koje se prenose polnim putem

 

HIV/AIDS

1P

 

 

1P

 

 

 

S. Šipetić-Grujičić

 

 

S. Šipetić-Grujičić

 

 

 

 

7.05.2019.

Utorak

12h

Gljivične infekcije. Značaj laboratorijske dijagnostike. Prevencija.

 

Osnove molekularne virusologije.

Tumačenje rezultata virusoloških ispitivanja (elisa tehnika za određivanje imunoglobulina IgM i IgG klase za viruse: Adenovirus, Cytomegalovirus, Influenza virus tip A i B, Coxackie)

2P

 

 

2P

V. Arsić

 

 

M. Čupić

 

 

 

Institut za mikrobiologiju i imunologiju

 

 

8.05.2019.

Sreda

12h

Sifilis, gonoreja

 

Hlamidija, trihomonas

 

HPV

 

1P

 

1P

 

1P

N. Maksimović

 

J. Maksimović

 

S. Šipetić-Grujičić

 

 

 

9.05.2019.

Četvrtak

12 h

 

DPST za HIV/AIDS i druge polno prenosive infekcije

 

Nacionalna kancelarija za HIV/AIDS; Nacionalni sistem monitoringa i evaluacija odgovora na HIV/AIDS

1P

 

 

1P

 

 

 

 

M. Paunić

 

 

D. Simić

 

 

 

 

 

10.05.2019.

Petak

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Epidemija kolere - vežba

Epidemija šigeloze - seminar

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2019.

Ponedeljak

 

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Epidemija teškog akutnog respiratornog sindroma-seminar

 

Epidemija legioneloze

 

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

14.05.2019.

Utorak

MMR i autizam

 

Prionske i nove bolesti

 

Vakcine i neurološka oboljenja

 

 

1P

 

1P

 

1P

 

 

N. Maksimović

 

D. Kisić-Tepavčević

 

D. Kisić-Tepavčević

 

 

 

 

15.05.2019.

Sreda

12h

Epidemiologija endemske nefropatije

 

Epidemiološka situacija zaraznih bolesti u Srbiji. Vodeći uzroci smrti u Srbiji.

 

 

2P

 

2P

 

 

 

Lj. MarkovićDenić

 

Lj. MarkovićDenić

 

 

16.05.2019.

Četvrtak

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Epidemiologija životne sredine

 

Klimatske promene i zdravlje

 

Ispitivanje uticaja ekspoziciji radonu

6 časova

I. Vujčić

 

 

17.05.2019.

Petak

SEMINARSKI RAD - ONLINE

Epidemiologija vanrednih situacija

6 časova

I. Vujčić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2019.

Ponedeljak

12 h

Registar za rak

Registar za dijabetes

Registri za akutni koronarni sindrom

 

2P

1P

1P

 

D.Miljuš

I.Rakočević

N.Mickovski

 

 

 

21.05.2019.

Utoraak

12 h

 

Zaštita putnika u međunarodnom saobraćaju

 

Sprovođenje nadzora nad vakcina preventabilnim bolestima

1P

 

 

1P

 

 

 

G. Lončarević

 

 

G. Lončarević

 

 

 

 

 

22.05.2019.

Sreda

12 h

 

Organizaciona šema kontrole vektora

DDD

DDD

 

1P

1P

1P

I. Aleksić

V. Radonjić

M. Drakulović

 

Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Trebevićka 14

 

 

 

23.05.2019.

Četvrtak

12 h

Organizacija rada epidemiološke službe.

Istraživanje epidemija. Savetovalište za lajmasku bolest

Operativni terenski rad

Savetovalište za imunizaciju

DPST

1P

1P

 

1P

1P

1P

N. Pavlović

N. Pavlović

 

I. Begović

P. Kon

B. Begović

 

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Bulevar despota Stefana 54a

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2019.

Ponedeljak

12 h

Važnost laboratorijske dijagnostike. Definisanje slučaja. Referentne laboratorije.

 

Centar za promociju zdravlja. Programi zа prоmоciјu zdrаvljа u zајеdnicu i zа pоsеbnе grupе. Каncеlаriја zа prеvеnciјu pušеnjа. Aktuelne preventivne kampanje.

 

1P

1P

 

 

2P

 

 

N. Galić-Živanić

Lj. Pavlović

 

 

Đ.Kisin

 

 

 

Institut za javno zdravlje Batut

 

 

28.05.2019.

Utorak

12 h

Vrste i mehanizmi delovanja vakcina

2P

M. Marković

 

Institut za imunologiju

 

 

29.05.2019.

Sreda

12 h

Istraživanje i suzbijanje epidemija u vojnom kolektivu. Značaj epidemiologa u elementarnim nepogodama i drugim katastrofama

 

Uloga epidemiologa u timu za nadzor nad bolničkim infekcijama - prikaz rada u bolnici

 

2P

 

 

 

 

2V

R. Čekanac

 

 

 

 

V. Šuljagić

 

 

VMA

 

 

30.05.2019.

Četvrtak

12 h

Osnove demografije

 

 

3P

A. Knežević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuk Marušić i Gorica Marić su odgovorni za realizaciju elektronskih

vežbi i seminara.

 

NASTAVA SE ODRŽAVA U PROSTORIJAMA INSTITUTA           ZA EPIDEMIOLOGIJU!