Промена термина одржавања семинара: "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - I,II, III ДЕО" одлажу се за јесен 2019. године

 

Промена термина одржавања семинара: "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - I,II, III ДЕО" одлажу се за јесен 2019. године


21. мај 2019. - "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ" - I ДЕО-ОДЛАЖЕ СЕ ЗА ЈЕСЕН 2019.

22. мај 2019. - "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ" - II ДЕО-ОДЛАЖЕ СЕ ЗА ЈЕСЕН 2019.

23. мај 2019. - "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ" - III ДЕО-ОДЛАЖЕ СЕ ЗА ЈЕСЕН 2019.