Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија Сестринство у школској 2019/20. години

 

 

- Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија Сестринство у школској 2019/20. години

- Изјава о коришћењу буџетског статуса

- Изјава-овлашћење

- Изјава-за припаднике српске националне мањине из суседних земаља

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ: 30.5.2019.

 

ДОПУНА ТЕКСТА КОНКУРСА 3664/1 ОД 20.5.2019. ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-СЕСТРИНСТВО

 

 

 

Упис на Основне академске студије-сестринство

 

Одлуком Владе Републике Србије, Медицинском факултету Универзитета у Београду одобрено је  20 буџетских места за упис на основне академске студије - сестринства, на основу чега Медицински факултет у Београду уписује у прву годину основних академских студија -сестринство 20 буџетских и 28 самофинансирајућих студената за стицање звања дипломирана медицинска сестра.

 

Остале одредбе текста конкурса за упис на основне академске студије-сестринство остају непромењене.

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

Проф. др Небојша Лалић