Предиспитни тест за специјализанте који полажу предиспитни тест из Опште хирургије

 

Предиспитни тест за специјализанте који полажу предиспитни тест из Опште хирургије биће одржан 24.05.2019. године у 11часова, Библиотека и хируршке клинике.