ДР МИЛЕНА ВЕСКОВИЋ, браниће докторску дисертацију

 

ДР МИЛЕНА ВЕСКОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ДЕЈСТВО БЕТАИНА И НЕУРЕГУЛИНА-1 НА ТКИВНЕ, ЋЕЛИЈСКЕ И МОЛЕКУЛАРНЕ ПРОМЕНЕ НА IN VIVO И IN VITRO МОДЕЛИМА НЕАЛКОХОЛНЕ МАСНЕ БОЛЕСТИ И ФИБРОЗЕ ЈЕТРЕ", дана 24.06.2019. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Симић, Проф.др Татјана Радосављевић, Проф.др Владимир Трајковић, Prof.dr Gilles De Keulenaer и Prof.dr Vincent Segers. Ментор: Доц.др Душан Младеновић, Коментор: prof.dr Vincent Segers.