Испити другог семестра (два обавезна и један изборни предмет) за студенте специјалистичких академских студија из КЛИНИЧКЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ

 

  
Испити другог семестра (два обавезна и један изборни предмет) за студенте специјалистичких академских студија  из КЛИНИЧКЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ одржаће се 28.06.2019. године у 10 часова - Интерна клиника „Б", код проф. др Александре Кендерешки.

На испит донети  индекс и три студентске пријаве.