Испит предмета Физиотерапија у специјалним популацијама

 

 

Испит предмета Физиотерапија у специјалним популацијама заказан је за 03.07.2019. год у 8часова, Клиника за ортопедску хирургију и трамуатологију, проф. др Емилија Дубљанин-Распоповић.

На испит понети индекс и белу пријаву.