Испит „ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија

 

 
Испит „ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 11.07.2019. године у 14 часова - лабораторија - Имунологија.

На испит донети  индекс и студентску пријаву.