Обавештење за стране држављане који су стекли услов за упис

 

 

КАНДИДАТИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

ЗА УПИС ТРЕБА ДА ДОНЕСУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 


 • ИНДЕКС (залепити фотографију и попунити прву страну, не лепити фолију)
 • ОБРАЗАЦ ШВ-20 преузети са линка: http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf  Попунити и залепити фотографију
 • Оверене копије сведочанстава и дипломе
 • Оригинал превода на српски језик извода из матичне књиге рођених -  на увид
 • УГОВОР У 2 ПРИМЕРКА - преузети на факултету
 • ИЗЈАВА - преузети на факултету
 • УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ У ИЗНОСУ ОД 650ЕВРА У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ (средњи курс Народне банке Србије на дан уплате) НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА
  БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-1139666-89
  ПОЗИВ НА БРОЈ: 742121-О82
  или на девизни рачун Факултета (за инструкције за уплату у девизама послати захтев на mara.popovic@med.bg.ac.rs)
 • Приликом уписа обавезна је и уплата од 1600 динара  за Универзитет у Београду -Центар за развој каријере уплаћује се на жиро рачун Факултета
  840-1139666-89 са позивом на број 742121-ПС082
 • БОРАВАК -МУП ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРАНЦЕ -САВСКА БРОЈ 35 БЕОГРАД доставити до почетка наставе
 • ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ -НЕМАЊИНА 30 БЕОГРАД доставити до почетка наставе

 

 

Референт за стране студенте

Мара Поповић