Специјалистичке струковне студије Студенти уписани шк 2016/17. и 2017/18. године

 

Специјалистичке струковне студије

Студенти уписани шк 2016/17.  и  2017/18. године

 

 

Обнова уписа је обавезна за све студенте који нису завршили студије (одбранили рад) до 30.09.2019. год.

 

Обнова уписа је од 07.10 - 11.10.2019. године

 

ЗА ОБНОВУ УПИСА ПОТРЕБНО ЈЕ:

 

  • Индекс;

 

  • Уплата за упис године на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 5.000,00 динара на рачун факултета

 

број: 840-1139666-89

позив на број: 742311-РО51

сврха уплате: упис године

 

  • Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун

 

број: 840-1139666-89

позив на број: ПО100

сврха уплате: упис године