УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИАС МЕДИЦИНА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
15.7.2019.

 

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИАС МЕДИЦИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Кандидат Мићковић (Дејан) Давид пријавни број 478 на ранг листи рангиран на 374 месту на стандардној ранг  листи на лични захтев је исписан са Медицинског факултета. Сходно наведеном први уписани самофинансирајући има право промене статуса у буџетски статус, а  неуписани кандидати почевши од редног броја на ранг листи 534 у статусу „ на чекању" стичу право уписа у статусу самофинансирајућег студента.

Прозивка до попуне броја самофинансирајућих студената одржаће се 16.7,2019. у 10,00 часова     (1 место).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИЈЕ ЗА УПИС                                                                  ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

Проф. др Милош Бјеловић                                                                           Проф. др Тања Јовановић