ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

 

 

УПИС НА ОБАВЕЗНУ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ

ЗА ШК. 2019/2020 ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ

ОД  16. ДО 20. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

 

За упис је потребно приложити:

-        попуњену пријаву (која се налази на сајту или се  добија у Служби);

-        индекс специјалистичког стажа;

-        закључен предходни упут за обављање специјалистичког стажа- савладавање вештина;

-        одлука установе у којој је лекар запослен да сноси трошкове двосеместралне наставе за шк. 2019/2020. годину.

 

Трошкови  семестра двосеместралне наставе износе 150.000. динара за један семестар . Први семестар се уплаћује приликом уписа првог  а други у фебруару  2020. године, приликом уписа другог семестра. Уколико специјализант трошкове наставе сноси лично постоји могућност плаћања   школарине за оба семестра наставе у више  месечних рата што може бити одобрено уз посебну молбу.

 

Школарина се уплаћује  на текући  рачун Медицинског факултета а на основу  издатог рачуна за уплату школарине.

 

          Двосеместрална настава почиње 1. октобра 2019. године и траје до 30. јуна 2020. године.

Двосеместрална настава, поред теоријске наставе, подразумева  практичан рад који специјализанти обављају у пуном радном времену за време трајања наставе. Практичан рад се обавља према програму који ће сачинити одговарајућа Катедра за сваког уписаног специјализанта.

 Специјализант је обавезан да редовно похађа теорисјку наставу и да се укључи у свакодневни клинички рад и дежурства према распореду, у зависности од врсте специјализације.

 

У време обављања двосеместралне наставе не може се обављати било који други део специјалистичког стажа који је предвиђен програмом специјализације.

 

Прилог:

- Пријава

- ЦЕНОВНИК УСЛУГА које сe пружају студентима основних специјализација, на Медицинском факултету у Београду