КЛИНИЧКА ПРАКСА СТУДЕНАТА - ХИРУРГИЈА V ГОДИНЕ

 

 

Поштовани студенти медицине, будуће колеге.
Добродошли у нашу установу - Клинику за дечју хирургију  Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић".
На нашој Клиници ћете провести 2 недеље -10 радних дана. Првог дана се јавите мед.сестрама Марини Мутавџић  или Љубици Вукасовић због поделе картона и распоређивања, канцеларија наставе на првом спрату Института.
Радно време је од 07.30 до 14.30. Са начелницима одељења где сте распоређени ћете се договорити о детаљима вашег боравка.
Књижицу Летње праксе морају вам оверити начелници/одељенски лекари одељења на коме сте распоређени, а на крају књижицу потписује директор установе (I спрат) и овера се печатом Института.
Ваш распоред је следећи:

 

 

Поштовани студенти медицине, будуће колеге.
Добродошли у нашу установу - Клинику за дечју хирургију  Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић".
На нашој Клиници ћете провести 2 недеље -10 радних дана. Првог дана се јавите мед.сестрама Марини Мутавџић  или Љубици Вукасовић због поделе картона и распоређивања, канцеларија наставе на првом спрату Института.
Радно време је од 07.30 до 14.30. Са начелницима одељења где сте распоређени ћете се договорити о детаљима вашег боравка.
Књижицу Летње праксе морају вам оверити начелници/одељенски лекари одељења на коме сте распоређени, а на крају књижицу потписује директор установе (I спрат) и овера се печатом Института.
Ваш распоред је следећи: