Експериментална методологија научног истраживанја у медицини - добра лабораторијска пракса

Тест и есеј из предмета  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ - ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА за студенте специјалистичких академских студија у септембарском испитном року одржаће се у среду, 4. септембра 2019. године у 12 часова у просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Др Суботића 1.


Na ispit poneti indeks i belu prijavu