Наставк студија

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ЗА СТУДЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

КОЈИ СУ УПИСАНИ У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК. 2007/08 ГОДИНЕ

 

Студентима  интегрисаних академских студија  уписаним у прву годину студија  школске 2007/08 године, 30. септембра 2019. године истиче законски рок за завршетак студија. За наставак студија, студенти су у обавези  да до 23. септембра поднесу захтев Декану за продужење рока за завршетак студија.

 

Студент који не поднесе захтев неће имати регулисан статус од школске 2019/20.године.

 

                                                                                                                                       СТУДЕНТСКА СЛУЖБА