Испити „ХИСТОЛОШКЕ МЕТОДЕ - ОПТИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА МИКРОСКОПИЈА" и „ЋЕЛИЈСКА И ТКИВНА БИОЛОГИЈА"

 

 

Испити „ХИСТОЛОШКЕ МЕТОДЕ - ОПТИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА МИКРОСКОПИЈА"  и „ЋЕЛИЈСКА И ТКИВНА БИОЛОГИЈА"
за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 10.09.2019. године у 10 часова - Институт за хистологију.

На испит донети  индекс и две студентске пријаве.