Катедра социјалне медицине-Обавештење за Октобар I испитни рок

 

 

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

Термини полагања усменог испита у октобар I испитном року:

1.     Проф. др Весна Бјеговић-Микановић 23.09. у 11:00 часова

2.     Проф. др Дејана Вуковић 23.09. у 11:00 часова

3.     Ван. проф. др Бојана Матејић 30.09 у 11:00 часова

4.     Ван. проф. др Зорица Терзић - Шупић 30.09 у 11:00 часова

5.     Ван. проф. др Александра Јовић - Вранеш 23.09 у 11:00 часова

6.     Ван. проф. др Милена Шантрић - Милићевић 30.09 у 11:00 часова

7.     Ван. проф. др Босиљка Ђикановић 23.09 у 11:00 часова

8.     Ван. проф. др Јанко Јанковић 26.09 у 10:00 часова

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОКТОБАР I ИСПИТНИ РОК

 

Потврда термина полагања испита је 20.09.2019. године у 13:00 часова код секретара Института за Социјалну медицину.

Молимо вас да приликом потврде термина полагања испита обавезно понесете и евиденциони картон.

 

 

Катедра социјалне медицине