Други уписни рок

 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ОАС СЕСТРИНСТВО

ШКОЛСКА 2019/20

 

Коначну јединствену ранг листу можете погледати или преузети ОВДЕ.

 

Упис кандидата по коначној ранг листи Универзитета  обавиће се 12.09.2019.  у периоду од 09-13 часова у Студентској служби Факултета.

 

 КАНДИДАТИ  НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

1.      Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;

2.      Извод из матичне књиге рођених (Факултет,  прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених);

Уколико кандидат поседује извод из матичне књиге рођених може га понети на упис.

3.      Лекарско уверење-оригинал

4.      Један образац ШВ 20 - образац преузети са линка www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf и попунити, други образац студент попуњава електронски у току I семестра;

5.      Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом ( фолију не лепити преко слике );

6.      Буџетски студенти достављају доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 дин.  на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89 са позивом на број 020-19184-3

7.      За студенте на самофинансирању школарина у износу од 121.600,00 динара на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89 са позивом на број 742121 - ПС01;

Школарина се може платити и у ратама , динамика уплате је следећа:

-        I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа,

-        II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 30.11.2018. године,

-        III рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2018. године,

-        IV рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2019. године.

-        V рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.3.2019. године,

-        VI рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.4.2019. године,

-        VII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2019. године,

-        VIII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.6.2019. године.

8.      Изјава о коришћењу личних података- добија се у Студентској служби;

9.      Два примерка попуњеног и потписаног уговора о студијама- добијају се у Студентској служби;

Уписни комплет може се купити у скриптарници Факултета.

 

 НАПОМЕНА: Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа.