Списак прихваћених мини симпозијума за 47. симпозијум Стремљења и новине у медицини1. САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ТУБЕРКУЛОЗЕ
Организатор: Доц. др Татјана Аџић Вукичевић

2. МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
Организатор: Проф. др Јасна Јанчић

3. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ: ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ ИЗАЗОВ И ПРЕВЕНТИВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Организатор: Доц. др Босиљка Ђикановић

4. НОВИНЕ У ТРАНСПЛАНТАЦИЈИ СРЦА И УГРАДЊИ УРЕЂАЈА ЗА МЕХАНИЧКУ ПОТПОРУ ЦИРКУЛАЦИЈЕ
Организатор: Проф. др Светозар Путник

5. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ДУКТАЛНОГ КАРЦИНОМА ПАНКРЕАСА
Организатор: Доц. др Александар Ивановић

6. БОЛЕСТ МАЛИХ КРВНИХ СУДОВА МОЗГА: НАЈНОВИЈА САЗНАЊА
Организатори: Академик Владимир Костић, асист. др Александра Павловић

7. НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ГЛАУКОМА
Организатор: Доц. др Марија Божић

8.НОВИ ПРИСТУП У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСТИ ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА И ЈЕТРЕ У ТРУДНОЋИ
Организатори: Проф. др Тамара Миловановић, проф. др Милош Петронијевић

9. САВРЕМЕНА ХЕМАТОЛОГИЈА, ГДЕ СМО ДАНАС?
Организатори: Проф. др Биљана Михаљевић, проф. др Андрија Богдановић


10. КАРДИОНЕФРОЛОГИЈА: АКТУЕЛНОСТИ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ
Организатор: Проф. др Наташа Марковић Николић


11. ХИПЕРТЕНЗИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ: САВРЕМЕНИ ПРИСТУП
Организатори: Проф. др Александар Стефановић, проф. др Саша Кадија, доц. др Светлана Врзић Петронијевић

12. МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У АНАТОМСКОЈ И КЛИНИЧКОЈ НОМЕНКЛАТУРИ
Организатор: Проф. др Бранислав Филиповић

13. НОВИ МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ У СУИЦИДОЛОГИЈИ
Организатор: Доц. др Владимир Живковић

14. НЕАЛКОХОЛНА И АЛКОХОЛНА МАСНА БОЛЕСТ ЈЕТРЕ У СВЕТЛУ НОВИХ НАУЧНИХ САЗНАЊА
Организатор: Проф. др Татјана Радосављевић