Упис у I годину студија ИАС 2018/2019

 

19.07.2018. Конкурс за упис студената у прву годину студијског програма интегрисаних академских студија на Медицинском факултету у Београду у школској 2018/2019. години у септембарском уписном року
09.07.2018. Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената
06.07.2018. Упис самофинансирајућих студената
05.07.2018. Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских студената
03.07.2018. Коначне ранг листе
27.06.2018. Решење по приговорима кандидата
27.06.2018. Прелиминарна јединствена ранг листа
27.06.2018. Решења тестова
26.05.2018. Списак кандидата по локацијама полагања пријемног испита
25.06.2018. Упутство за полагање пријемног испита
25.06.2018. Коначна листа са бројем бодова из средње школе
23.06.2018. Листа са бројем бодова из средње школе
19.06.2018. Комплети за пријемни испит
15.05.2018. Конкурс за упис студената у прву годину студија
08.06.2018. Допуна конкурса
08.06.2018. Изјава - српска национална мањина
08.06.2018. Модел препоруке националног савета ромске националне мањине
08.06.2018. Изјава - ромска национална мањина

 

Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата

20,21, 22 и 23. јуна 2018.

од 9,00-13,00 часова

Листа пријављених кандидата

25. јуна 2018.

у 10,00  часова

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената

25. јуна 2018.

од 10,30-12,00 часова

Након овог рока листа се сматра коначном

Коначна листа пријављених кандидата

25. јуна 2018. у 13,00 часова

Пријемни испит

27. јунa 2018.

у 12,00 часова

Прелиминарна јединствена ранг листа

28.јуна 2018.

у 10,00 часова

Примедбе на Прелиминарну ранг листу - Комисији за упис студената  подносе се на посебном образцу који се може добити у Студентској служби или електронски путем обрасца за подношење примедби

до 29. јуна 2018.

до 22,00 часа 

Кандидати који су уложили примедбе на Прелиминарну ранг листу Комисији за упис студената могу извршити увид у свој лист за унос одговора

30. јуна 2018.

од 10,00 до 12,00  часова

Решење Комисије за упис по примедбама

 30. јуна 2018.

до 22,00 часа

Жалбе на решење Комисије Декану - подносе се преко Писарнице

факултета или електронски на адресу prijemni.ispit@med.bg.ac.rs најкасније

1. јулa 2018. 

до 22,00 часа

Решење Декана по жалбaма

2. јула 2018.

до  22,00 часова

Објављивање коначне ранг листе Факултета

3. јула 2018.

у 10,00 часова

Коначна ранг листа Универзитета - основ за упис

3. јула 2018.

Упис 450 кандидата по коначној ранг листи Универзитета - који се финансирају из буџета

4.јула 2018. од 9,00 до 13,00

5.јула 2018. од 9,00 до 13,00

Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских студената (од 451 на ранг листи) и упис

6.јула 2018. од 10,00-12,00

Прозивка до попуне броја

7. јула 2018. у 10,00 часова

Упис

7. јула 2018. од 10,30-13,00

Упис 50 кандидата - самофинансирајућих студената

9. јула 2018.

 од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис

10.јула 2018.

од 10,00 - 12,00 часова

Прозивка до попуне броја

10. јула 2018. у 13,00 часова

Упис

10. јула 2018. од 13,30 до 14,30 часова