Конкурсни рокови

 

Пријављивање кандидата

20,21, 22 и 23. јуна 2018.

од 9,00-13,00 часова

Листа пријављених кандидата

25. јуна 2018.

у 10,00  часова

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената

25. јуна 2018.

од 10,30-12,00 часова

Након овог рока листа се сматра коначном

Коначна листа пријављених кандидата

25. јуна 2018. у 13,00 часова

Пријемни испит

27. јунa 2018.

у 12,00 часова

Прелиминарна јединствена ранг листа

28.јуна 2018.

у 10,00 часова

Примедбе на Прелиминарну ранг листу - Комисији за упис студената  подносе се на посебном образцу који се може добити у Студентској служби или електронски путем линка http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/prijemni-primedbe.dot

до 29. јуна 2018.

до 22,00 часа 

Кандидати који су уложили примедбе на Прелиминарну ранг листу Комисији за упис студената могу извршити увид у свој лист за унос одговора

30. јуна 2018.

од 10,00 до 12,00  часова

Решење Комисије за упис по примедбама

 30. јуна 2018.

до 22,00 часа

Жалбе на решење Комисије Декану - подносе се преко Писарнице

факултета или електронски на адресу prijemni.ispit@med.bg.ac.rs најкасније

1. јулa 2018. 

до 22,00 часа

Решење Декана по жалбaма

2. јула 2018.

до  22,00 часова

Објављивање коначне ранг листе Факултета

3. јула 2018.

у 10,00 часова

Коначна ранг листа Универзитета - основ за упис

3. јула 2018.

Упис 450 кандидата по коначној ранг листи Универзитета - који се финансирају из буџета

4.јула 2018. од 9,00 до 13,00

5.јула 2018. од 9,00 до 13,00

Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских студената (од 451 на ранг листи) и упис

6.јула 2018. од 10,00-12,00

Прозивка до попуне броја

7. јула 2018. у 10,00 часова

Упис

7. јула 2018. од 10,30-13,00

Упис 50 кандидата - самофинансирајућих студената

9. јула 2018.

 од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис

10.јула 2018.

од 10,00 - 12,00 часова

Прозивка до попуне броја

10. јула 2018. у 13,00 часова

Упис

10. јула 2018. од 13,30 до 14,30 часова