Коначна листа кандидата са успехом из средње школе

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ДАТУМ: 26.6.2017.

БРОЈ: 3259/4

 

 

Комисија за упис студената у школску 2017/2018. годину на основу информације Министарства просвете, науке и технолошког развоја донела је

О Д Л У К У

Усвајају се приговори кандидата:

1.       Цветковић Михајла (пријавни број 565) - награда из хемије

2.       Миленковић Андријане (пријавни број 650) - награда из биологије

3.       Недељковић Луке (пријавни број 788) - награда из биологије

и признају се дипломе освојене на БИОС ОЛИМПИЈАДИ младих у Русији као награда освојена на међународном такмичењу.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Татјана Атанасијевић