КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ и ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

 

расписују

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ИЗ

МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ - 36 студената

 

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији или еквивалент томе, тј. висока стручна спрема из области здравствене струке, права, економије, организационих, политичких, филозофских наука и др.
  • Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

 

Пријаве по конкурсу примају се од 25.септембра до 4. октобра 2017. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Мастер академске студије из Менаџмента у систему здравствене заштите трају једну годину. Завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање  Мастер менаџер у систему здравствене заштите.

Студијски програм припада пољу друштвено-хуманистичких наука,  област менаџмента и бизниса, а обухвата обавезнe и  изборнe предметe, као и израду мастер академског рада.

Детаљније информације о потребној документацији, висини школарине, могу се видети на интернет страницама Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs и Факултета организационих наука: www.fon.rs

 

Мастер академске студије -из менаџмента у систему здравствене заштите акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом реномираних међународних експерата  у области менаџмента здравствених система, Медицинског факултета и Факултета организационих наука уз финансијску подршку Европске уније, путем пројекта „Обука за менаџмент у здравству у Србији".

 

Прилог:

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ШК. 2017/2018. године

 

Мастер академске студије из Менаџмента у систему здравствене заштите  трају једну годину (могу се завршити у дуплом трајању)  и завршавају се издрадом и одбраном мастер академског рада.

Настава се одржава углавном петком и суботом.

Уколико се студије не заврше у току једне школске године обнавља се упис прве године студија односно наредне школске године.

 

Трошкови студија подразумевају:

Трошкови Конкурса- 8000,00  уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :840-1139666-89 (позив на број ПО50).

Годишња школарина  за домаће држављане износи 270.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Медицинског факултета.

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, у две рате (60% приликом уписа и 40% у фебруару наредне године) или у шест рата и то:

Прва рата - 70.000,00 приликом уписа

Друга рата- 40.000,00 - до 24.12.2017. године

Трећа рата- 40.000,00 - до 24.2.2018. године

Четврта рата-40.000,00- до 24.3.2018 године

Пета рата -  40.000,00 - до 24.4.2018. године

Шеста рата- 40.000,00 - до 24.5.2018. године

 

Школарина покрива трошкове  наставе, полагања испита ( у току уписане школске године)  пријаву теме  и процедуру оцене и одбране мастер академског рада.

 

 Издавање дипломе - по ценовнику Универзитета ( у овој школској години износи 5.000,00 динара).

Сви остали евентуални трошкови наведени су у Ценовнику- за мастер академске студије.

Трошкови студија за стране држављане:

Трошкови Конкурса - 100 еура - у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу - уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :

Годишња школарина за стране држављане износи 3500 еура и  уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

 

Издавање дипломе- по ценовнику Универзитета ( у овој школској години износи 5.000,00 динара

Сви остали евентуални трошкови наведени су у Ценовнику- за мастер академске студије

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СВЕ ВИДОВЕ  СТУДИЈА

 

 

          Страни држављани могу се уписати на све видове студија под истим условима као и домаћи држављани, уз плаћање трошкова студија који важе за стране државњане.

Ø  Уколико су факултет завршили ван Републике Србије, потребно је да нострификују Диплому;

Ø  Нострификација Дипломе (уколико се нострификација врши због наставка образовања) врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр,1.

Страним држављанима за упис  на све видове студија ( поред документације коју подносе домаћи држављани) потребно је и:

Ø  Решење о нострификацији Дипломе;

Ø  Доказ о дозволи боравка;

Ø  Доказ да је здравствено осигуран (Немањина 30);

Ø  Копија пријаве стана;

Ø  Копија путне исправе;

Ø  Потрврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултњет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).