Конкурс за други уписни рок

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- MEДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ

Расписује

К  О  Н  К  У  Р  С  

за упис на

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА

за шк. 2017/2018. годину

 


ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

1.  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ -

У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ) - 150 студената

 

Конкурс је отворен  за Специјалистичке академские студије - медицинске науке за 38 модула.

 

Прилог:

 

2.  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ):

 • ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - 14 студента
 • MASTER OF PUBLIC HEALTH - 14 students
 • НЕУРОЕТИКА - 10 студената
 • МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ - 29 студената
 • ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ - 23 студената

 

Прилог:

 

3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ

(120 ЕСПБ):

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 23 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ - 12 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ АНЕСТЕТИЧАР - 22 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ - 22 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР - 23 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ - 24 студента

 

Прилог:

 

 

Конкурс  за други уписни рок за све програме студија отворен је

од 17. октобра до   19.октобра 2017. године.