Конкурс за упис студената у прву годину студија на Медицински факултет у Београду у школској 2018/19. години


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Др Суботића бр. 8
11000 Београд
Контакт телефон:
011 36 36 332
Факс:
2684 053
Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКИ

ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ