Тест Ретенције знања – Поновни тест за студенте четврте године студија шк. 2017/18.

 

 

Обавештавају се студенти четврте године  који нису били на тестирању да ће се поновни тест организовати у термину  када се одржава тест  за студенте шесте године.

 

Тест ретенције знања одржаће се  19.5.2018. године у 10,00 часова у амфитеатру Патолошког института.

 

Тестирање ја анонимно и обавезно.

 

Након обављеног теста студент ће добити потпис  у индексу да је приступио тестирању, и ово ће бити услов за оверу летњег семестра.

 

 

ПРОДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Тања Јовановић, с.р.

 

Прилог:

- Списак студената 4. године шк. 17-18