Упис у I годину студија ИАС

 

Списак пријављених кандидата са успехом из средње школе по броју пријаве
Списак пријављених кандидата по успеху из средње школе
Награђени кандидати

 

 


 

 

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената

 

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе подносе се Комисији за упис студената у понедељак 25. јуна 2018. године од 10,30 до 12,00 часова преко Студентске службе, Деканат, улица др Суботића број 8, први спрат или електронски на мејл prijemni.ispit@med.bg.ac.rs  .

 

Након овог рока листа се сматра коначном.

 

Листа пријављених кандидата по успеху из средње школе објављена је на сајту Факултета.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Проф. др Срђан Ђурановић, с.р.