Упис у I годину студија ИАС

 

Упис у I годину интегрисаних академских студија за школску 2018/2019 годину

 

 

Кандидати који су на списку кандидата изван ранг листе нису освојили 31 бод, односно нису положили пријемни испит.


 

 

На основу Конкурса за упис студената на интегрисане академске студије медицине примедбе на прелиминарну јединствену ранг листу могу се доставити Комисији за упис студената електронски помоћу обрасца за подношење примедби који се налази на сајту Факултета најкасније до 29.6.2018. године до 22,00 часа.

 

Кандидати који су уложили приговор комисији за упис студената могу извршити увид у свој лист за унос одговора 30.6.2018. године од 10,00 до 12,00 часова у деканату Медицинског факултета, Доктора Суботића 8, први спрат.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др СрђанЂурановић, с.р.

 

 

На основу Закона о високом образовању члан 103 став 5 и одредби конкурса за упис студената у прву годину медицине у школској 2018/2019 (допуна конкурса број 8892/9 од 15.6.2018.) студенти који су били финансирани из буџета на другом факултету немају право да се упишу као буџетски студенти у прву годину на овом Факултету у школској 2018/2019. години. Ово се односи на студенте обележене звездицом на прелиминарној јединственој ранг листи. За овај број (5) је спуштена црта за буџетске студенте и за још једно место због уписа по посебној листи.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др СрђанЂурановић, с.р.