Упис у I годину студија ИАС

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ДАТУМ: 30.6.2018.

БРОЈ: 8892/16

 

 

На основу Конкурса за упис студената у I годину интегрисаних академских студија медицине у школској 2018/2019. години кандидати су благовремено уложили приговор Комисији за упис студената.

Решавајући по приговорима кандидата Комисија је донела следеће

 

РЕШЕЊЕ

 

I               Одбијају се приговори на утврђени број бодова на прелиминарној ранг листи за упис у прву годину интегрисаних академских студија на Медицински факултет у Београду у шк. 2018/2019 годину као неосновани следећих кандидата:

 

1. Катарина Зарић, пријавни број 317

2. Александра Ћирковић, пријавни број 472

3. Никола Илић, пријавни број 790

4. Александра Џаврић, пријавни број 508

5. Катарина Рондовић, пријавни број 190

6. Урош Јовановић, пријавни број 532

7. Ивона Несторовић, пријавни број 1091

8. Алекса Шанта, пријавни број 513

9. Филип Гашић, пријавни број 104

10. Аљоша Лекић, пријавни број 1067

11. Лука Докмановић, пријавни број 698

12. Емилија Недељков, пријавни број 605

13. Мина Котуровић, пријавни број 629

14. Мина Мијовић, пријавни број 577

15. Никола Мамонтов, пријавни број 150

16. Марија Аврамовић, пријавни број 982

17. Лазар Николић, пријавни број 340

18. Исидора Рајчевић, пријавни број 786

19. Урош Митић, пријавни број 945

20. Лука Стијовић, пријавни број 946

21. Анастасија Цимбаљевић, пријавни број 752

22. Бојана Цветковић, пријавни број 925

23. Милица Крунић, пријавни број 662

24. Никола Савић, пријавни број 180

25. Мануела Миловановић, пријавни број 785

26. Јована Протић, пријавни број 343

27. Јована Илић, пријавни број 13

28. Ива Зрнић, пријавни број 200

29. Маријана Мицковић, пријавни број 1012

30. Катарина Миленковић, пријавни број 99

31. Никола Радић, пријавни број 125

32. Наташа Стевковић, пријавни број 956

33. Бранислав Закић, пријавни број 500

34. Арсеније Матић, пријавни број 454

35. Христина Станишић, пријавни број 573

36. Сара Станковић, пријавни број 1098

 

 

Образложење

 

Горе именовани кандидати су уложили приговор на утврђени број бодова на прелиминарној ранг листи и захтев да им се омогући увид у лист са одговорима. Свима је омогућен увид у лист са одговорима са пријемног испита као и разговор са члановима уписне комисије. Након извршеног увида и разговора закључено је да су сви исправно бодовани.

 

II             Одбијају се приговори на утврђени број бодова на прелиминарној ранг листи за упис у прву годину интегрисаних академских студија на Медицинском факултету у Београду у шк. 2018/2019. години као неосновани следећих кандидата:

1.       Невена Костић, пријавни број 389

2.       Анастасија Величковић, пријавни број 1129

3.       Милош Ђорђевић, пријавни број 936

4.       Александра Нухбеговић, пријавни број 613

 

 

Образложење

Горе именовани кандидати су уложили приговор на утврђени број бодова на прелиминарној ранг листи. Како именовани нису дошли да изврше увид у лист са одговорима у предвиђеном року, комисија је поново прегледала њихове одговоре и закључено је да су сви исправно бодовани.

 

 

III            Одбијају се приговори (молбе) следећих кандидата као неосновани:           

1.       Милан Миловановић, пријавни број 44

2.       Милица Перић, пријавни број 696

3.       Емилија Петровић, пријавни број 624

4.       Златко Церо, пријавни број 121.

 

Образложење

Горе именовани кандидати су поднели молбу да им се омогући упис и ако према оствареном броју бодова нису рангирани у оквиру одобреног квоте за упис.

 

IV            Одбија се приговор кандидаткиње Нине Антић, пријавни број 972, као неоснован

 

 

Образложење

Именована у приговору наводи незадовољство утврђеном процедуром за полагање пријемног испита. Увидом у Записник са места где је именована полагала пријемни испит, утврђено је  да је у потпуности испоштована унапред утврђена процедура полагања пријемног испита.

V             Одбија се приговор кандидата Луке Ђорђевића, пријавни број 685, као неоснован

 

Образложење

Именовани се жалио на тачан одговор на једно питање у тесту из Хемије. Комисија је утврдила да је питање прецизно дефинисано и да је тачан одговор садржан у одговарајућем уџбенику из Хемије и адекватно означен као тачан на листу за унос одговора који је објављен на сајту Факултета.

VI            Одбија се приговор кандидаткиње Александре Милић, пријавни број 172, као неоснован

 

Образложење

Именована је уложила приговор на регуларност конкурсних одредби које се односе на уписни статус. Комисија је поступила у складу са Упутством за спровођење конкурса, које је добила од Универзитета у Београду, а које је донето у складу са одредбама Закона о високом образовању чл. 103. став 5 .

 

 

 

VII          Одбија се приговор кандидаткиње Ане Ивановски, пријавни број 136, као неоснован

 

Образложење

Након добијања дописа Универзитета у Београду од 27.6.2018. године именована може да буде рангирана и уписана тек по добијању мишљења Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

 

 

На ово решење може се уложити жалба Декану Медицинског  факултета у Београду  1. јула 2018. до 22,00 часа.

Жалбе се могу поднети искључиво електронским путем на мејл адресу:   prijemni.ispit@med.bg.ac.rs у горе предвиђеном року.

 

 

Решење објавити на интернет страници и огласној табли Факултета.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Срђан Ђурановић,с.р.