Упис на прву годину студија ИАС

 

 

КАНДИДАТИ КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

 1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
 2. Извод из матичне књиге рођених;
 3. Лекарско уверење;
 4. Један образац ШВ 20 - образац преузети са линка www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdg и попунити, други образац студент попуњава електронски у току I семестра;
 5. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом ( фолију не лепити преко слике );
 6. Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету - преузети са сајта Факултета;
 7. Изјава о коришћењу личних података- преузети са сајта Факултета;
 8. Два примерка попуњеног и потписаног уговора за самофинансирајуће студенте - добијају се у Студентској служби;
 9. Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 126.600,00 динара на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89 са позивом на број 742121 - ПС02;
  • Уколико се уплаћује на рате, динамика уплате је следећа:
  • I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа,
  • II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2018. године,
  • III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2019. године,
  • IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до15.5.2019. године.
 10. Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи, пре уписа у Студентској служби треба да се фотографише у фотокопирници Деканата (сутурен).

Уписни комплет може се купити у скриптарници Факултета.

 

 

Изјава о коришћељу личних података

Попуњавање уплатнице о уплати надокнаде за Центар за развој каријере

 

 

ТОК УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ


Упис 450 кандидата по коначној ранг листи Универзитета - који се финансирају из буџета

4.јула 2018. од 9,00 до 13,00

5.јула 2018. од 9,00 до 13,00

Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских студената (од 451 на ранг листи) и упис

6.јула 2018. од 10,00-12,00

Прозивка до попуне броја

7. јула 2018. у 10,00 часова

Упис

7. јула 2018. од 10,30-13,00

Упис 50 кандидата - самофинансирајућих студената

9. јула 2018.

 од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис

10.јула 2018.

од 10,00 - 12,00 часова

Прозивка до попуне броја

10. јула 2018. у 13,00 часова

Упис

10. јула 2018. од 13,30 до 14,30 часова

Напомена: Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.