КОНКУРС ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 24 студента / MASTER OF PUBLIC HEALTH - 24 students

 


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Расписује

К О Н К У Р С 

ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА

•    ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - 24 студента

•    MASTER OF PUBLIC HEALTH - 24 students

 

Мастер академске студије -Јавног здравља акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Студијски програм припада пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне наукe, а обухвата 8 обавезних и 3 изборна од понуђених 26 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Програм је заснован на најновијим приступима јавно-здравственој науци, ослања се на савремена истраживања и одговарајућу литературу, и обезбеђује преношење и усвајање знања и вештина за успешну каријеру мастера јавног здравља. Програм је развијен у сарадњи са угледним европским факултетима и школама - чланицама Удружења школа јавног здравља региона Европе (ASPHER) и омогућава сарадњу наших студената са студентима и наставницима ових школа, у процесу студирања и касније у каријери.

Мастер академске студије из Јавног здравља трају једну годину, завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање мастер јавног здравља  и омогућава наставак даљег образовања у систему високог образовања Србије.

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији или еквивалент томе, тј. висока стручна спрема из области здравствене струке, права, економије, организационих, политичких, филозофских наука и др.
  • Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

Пријаве по конкурсу примају се од 24.септембра до 4. Октобра 2018. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Детаљније информације о потребној документацији, висини трошкова школарине, могу се видети на интернет страницI Медицинског факултета: www.mfub.bg.ac.rs .

 

Прилог: