КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ – 36 студената

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ и ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

 

расписују

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ИЗ

МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ - 36 студената

 

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији или еквивалент томе, тј. висока стручна спрема из области здравствене струке, права, економије, организационих, политичких, филозофских наука и др.
  • Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

 

Пријаве по конкурсу примају се од 24.септембра до 4. октобра 2018. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Мастер академске студије из Менаџмента у систему здравствене заштите трају једну годину. Завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање  Мастер менаџер у систему здравствене заштите.

Студијски програм припада пољу друштвено-хуманистичких наука,  област менаџмента и бизниса, а обухвата обавезнe и  изборнe предметe, као и израду мастер академског рада.

Детаљније информације о потребној документацији, висини школарине, могу се видети на интернет страницама Медицинског факултета: www.mfub.bg.ac.rs и Факултета организационих наука: www.fon.rs

 

Мастер академске студије -из менаџмента у систему здравствене заштите акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом реномираних међународних експерата  у области менаџмента здравствених система, Медицинског факултета и Факултета организационих наука уз финансијску подршку Европске уније, путем пројекта „Обука за менаџмент у здравству у Србији".

 

Прилог: