КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину – 36 студената

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

расписујe

 

К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  -  ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину - 36 студената

 

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ стечених на акредитованој институцији, тј. висока стручна спрема стечена на Медицинском факултету, Факултету спорта и физичког васпитања, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију и на Филозофском факултету, одсек Психологија 
  • Знање енглеског језика
  • Компјутерска писменост

 

Пријаве по конкурсу примају се од 24.септембра до 4. октобра 2018. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Мастер академске студије из Физичке активности, здравља и терапије вежбањем трају једну годину (60 ЕСПБ). Завршавањем студија, односно одбраном мастер рада, стиче се звање  Мастер спортске и терапијске физичке активности.

Студијски програм припада пољу медицинских и друштвено-хуманистичких наука,  област медицинске науке, а обухвата обавезнe и  изборнe предметe, као и израду мастер академског рада.

Детаљније информације о потребној документацији и висини школарине могу се видети на интернет страницама Медицинског факултета: www.mfub.bg.as.rs и добити на број телефона 011 36 36 369.

 

Мастер академске студије Физичка активност, здравље и терапија вежбањем акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом реномираних међународних експерата и експерата са Медицинског факултета Универзитета у Београду у оквиру ТЕМПУС пројекта бр.544362-ТEMPUS-1-IT-ТЕМPUS-JCPR

 

Прилог: