КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВO

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Расписује


К О Н К У Р С

 

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВO

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ - 40 студента

 

Мастер академске студије - Сестринствo акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Студијски програм припада пољу медицинских  наука, а обухвата 9 обавезних и 5 изборних од понуђених 9 изборних предмета, као и израду мастер академског рада. Студијски програм оспособљава полазнике за примену знања и вештина потребних за даљу интеграцију теорије, истраживања и праксе у области сестринства.

Мастер академске студије Сестринствo  трају једну годину, завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање мастер медицинска сестра  и омогућава наставак даљег образовања у систему високог образовања Србије.

Услови за упис:

  • Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 бодова ЕСПБ стечених на акредитованој институцији из области медицинских наука.
  • Знање енглеског језика.
  • Компјутерска писменост.

Пријаве по конкурсу примају се од 24. септембра  до 4. oктобра 2018. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Детаљније информације о потребној документацији, висини трошкова школарине, могу се видети на интернет страницI Медицинског факултета: www.mfub.bg.ac.rs .

 

Прилог: