Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Naslovna MFUB 2022-05-28T12:23:16+00:00
Loading...

Zdravstvena delatnost


Zdravstvena delatnost

Kontinuirana edukacija


Kontinuirana edukacija

Naučno istraživački rad


Naučno istraživački rad

Specijalizacije


Specijalizacije

Upisi na studijske programe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2022/23.

    Ističemo

Loading...

    Novosti

Konkurs za upis na doktorske akademske studije 2022/23.

Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet raspisuje Konkurs za upis na doktorske akademske studije trećeg stepena za školsku 2022/23. godinu MOLEKULARNA MEDICINA – 5 studenata BIOLOGIJA [...]

03.08.2022 – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

  NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE                                                               B E O G R A D Gundulićev venac 23-25   Prijavljujemo Vam sledeća radna mesta [...]

Obaveštenje – predlozi izmena Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Poštovani nastavnici, šefovi Katedri i članovi Katedri za specijalističku nastavu, Prema prethodno postignutom dogovoru na sednici Veća za specijalističku nastavu započinjemo sa radom na predlozima izmena novog Pravilnika [...]

Obaveštenje za istraživače koji prijavljuju projekte u okviru programa „PRIZMA“

ETIČKA KOMISIJA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU   OBAVEŠTENJE ZA ISTRAŽIVAČE KOJI PRIJAVLJUJU PROJEKTE U OKVIRU PROGRAMA „PRIZMA“   Mole se istraživači koji prijavljuju naučnoistraživačke [...]

Drugi konkursni rok-Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija medicine na srpskom jeziku za školsku 2022/2023

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija medicine na srpskom jeziku za školsku 2022/2023 - Drugi konkursni rok Dopuna konkursa [...]

Oglas za podnošenje zahteva za odobravanje upisa na specijalizacije (za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike) i uže specijalizacije za lekare koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu

UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET   Objavljuje oglas za podnošenje zahteva za odobravanje upisa na specijalizacije (za zdravstvene radnike  i zdravstvene saradnike) i uže [...]

Oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama van Republike Srbije na specijalizacije i uže specijalizacije

    UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET Objavljuje oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama [...]

Konkursi za upis na master strukovne studije za školsku 2022/2023. godinu

KONKURSI ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU   Konkurs za školsku 2022/2023. godinu za upis na master strukovne studije [...]

Konkursi za upis na master akademske studije za školsku 2022/2023. godinu

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU   Konkurs za upis na master akademske studije Bioetika za školsku 2022/2023. [...]

Konkurs za upis na studije drugog stepena akademskih studija za šk. 2022/2023. godinu specijalističke akademske studije – medicinske nauke

UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET raspisuje KONKURS za upis na STUDIJE DRUGOG STEPENA AKADEMSKIH STUDIJA za šk. 2022/2023. godinu SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE – [...]

Sve vesti iz ove kategorije

Konkursi za bilateralne projekte saradnje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za period 2023-2024. Godine Informacije o Konkursu možete pronaći na internet stranici: https://mpn.gov.rs/vesti/konkurs-za-sufinansiranje-naucno-tehnoloske-saradnje-republike-srbije-i-savezne-republike-nemacke-za-period-2023-2024-godine/   [...]

Oglas Fondacije Koste Migrića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana

  Fondacija Koste Migrića     O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP STANA   Daje se u zakup [...]

Oglas Zadužbine Milivoja Jovanovića I Luke Ćelovića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana

  Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića   O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP STANA   Daje se [...]

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Aleksandra Koturovića

  Zadužbina Aleksandra Koturovića Daje se u zakup stan broj 1, površine 72,40m2 u prizemlju zgrade u Ul. Svetogorska broj 46 u Beogradu, prva zona, [...]

Circle U pozivi april – letnje škole, godišnje nagrade, pozivi za zajedničke projekte

Za studente: Circle U. Summer Schools 2022 na Univerzitetu Paris Cité, Univerizetu u Oslu i na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu. Studentima Univerziteta u Beogradu pruža [...]

Otvoreno prijavljivanje za onlajn kurs za razvoj karijere studenata – Veštine upravljanja karijerom

Pozivaju se studenti završnih godina da upišu ovog proleća onlajn kurs „Veštine upravljanja karijerom”, koji organizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu. Glavni cilj [...]

Projekat Erazmus + mreže : „Connected4Health – A Medical and Humanities-based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders (Eds) in Young People“

  https://connected4health.pixel-online.org/index.php Univerzitet u Beogradu jedan je od sedam partnera na projektu Connected4Health – A Medical and Humanities-based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders [...]

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Đoke Vlajkovića

Zadužbina Đoka Vlajkovića   Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Đoke Vlajkovića u Ul. Vlajkovićeva broj 5A  

Prvi virtuelni sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu 29. i 30. marta

Univerzitet u Beogradu organizuje prvi onlajn sajam za učenike srednjih škola u Srbiji 29. i 30. marta 2022. (utorak i sreda) u terminu od 10 [...]

Call for applications Inter Circle U. Prize for inter- and transdisciplinary research (ICUP)

Circle U. is delighted to announce the call for applications for the first edition of the Inter Circle U. Prize (ICUP). Designed to showcase best [...]

Sve vesti iz ove kategorije

Konkurs za upis na doktorske akademske studije 2022/23.

Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet raspisuje Konkurs za upis na doktorske akademske studije trećeg stepena za školsku 2022/23. godinu MOLEKULARNA MEDICINA – 5 studenata BIOLOGIJA TUMORA I OKSIDATIVNA OBOLJENJA – 10 studenata EPIDEMIOLOGIJA – 25 [...]

Drugi konkursni rok-Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija medicine na srpskom jeziku za školsku 2022/2023

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija medicine na srpskom jeziku za školsku 2022/2023 - Drugi konkursni rok Dopuna konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija [...]

Oglasi za podnošenje zahteva za odobravanje upisa na specijalizacije i uže specijalizacije za oktobarski upisni rok 2022/2023. godine

Oglasi za podnošenje zahteva za odobravanje upisa na specijalizacije i uže specijalizacije   Oglas za podnošenje zahteva za odobravanje upisa na specijalizacije (za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike) i uže specijalizacije za lekare [...]

  • mediicinski fakultet

Konkursi za upis na studije drugog stepena za školsku 2022/2023 godinu

Konkursi za upis na studije drugog stepena za školsku 2022/2023 godinu Konkurs za upis na studije drugog stepena akademskih studija za šk. 2022/2023. godinu specijalističke akademske studije – medicinske nauke Konkursi za [...]

Oglas za podnošenje zahteva za odobravanje upisa na specijalizacije (za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike) i uže specijalizacije za lekare koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu

UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET   Objavljuje oglas za podnošenje zahteva za odobravanje upisa na specijalizacije (za zdravstvene radnike  i zdravstvene saradnike) i uže specijalizacije za lekare koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama  [...]

Oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama van Republike Srbije na specijalizacije i uže specijalizacije

    UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET Objavljuje oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama van Republike Srbije na specijalizacije i uže specijalizacije za oktobarski [...]

Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu za upis na master strukovne studije za Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog

UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE STRUKOVNI MASTER MEDICINSKO-LABORATORIJSKI TEHNOLOG – 24 kandidata   Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu [...]

Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu za upis na master strukovne studije za Strukovni master sanitarno-ekološki inženjer

UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE STRUKOVNI MASTER SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER – 24 kandidata   Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu [...]

Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu za upis na master strukovne studije za Strukovni master radijacioni terapeut

UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE STRUKOVNI MASTER RADIJACIONI TERAPEUT – 5 kandidata   Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu [...]

Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu za upis na master strukovne studije za Strukovni master medicinska sestra

UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE STRUKOVNI MASTER MEDICINSKA SESTRA – 24 kandidata   Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu [...]

Sve vesti iz ove kategorije

03.08.2022 – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

  NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE                                                               B E O G R A D Gundulićev venac 23-25   Prijavljujemo Vam sledeća radna mesta i uslove za obavljanje poslova tih mesta Dekan Medicinskog fakulteta [...]

  • mediicinski fakultet

20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

  Konkursi za nastavna i saradnička zvanja   NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE B E O G R A D Gundulićev venac 23-25   Prijavljujemo Vam sledeća radna mesta i uslove za obavljanje [...]

  • mediicinski fakultet

20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

  Konkursi za nastavna i saradnička zvanja   NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE B E O G R A D Gundulićev venac 23-25   Prijavljujemo Vam sledeća radna mesta i uslove za obavljanje [...]

12.07.2022. – Konkurs za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Konkursi za nastavna i saradnička zvanja DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU OBJAVLJUJE K O N K U R S   za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu na određeno [...]

11.07.2022. – Konkurs za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Konkursi za nastavna i saradnička zvanja DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU OBJAVLJUJE K O N K U R S  za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu na određeno vreme [...]

Uvid javnosti 06.06.2022.

Na osnovu člana 109. Statuta Univerziteta u Beogradu - Medicinskog fakulteta br. 25/H-2 od 19.03.2018. godine, donosim   O D L U K U   Stavljaju se na uvid javnosti referati o prijavljenim kandidatima na [...]

Prof. dr Igor Pantić, Medicinski fakultet, Beograd NAUČNI SAVETNIK, oblast MOLEKULARNA MEDICINA

Prof. dr Igor Pantić, Medicinski fakultet, Beograd NAUČNI SAVETNIK, oblast MOLEKULARNA MEDICINA  

Dr Milica Nešić, KCS, Beograd zvanje NAUČNI SARADNIK, oblast PSIHIJATRIJA

Dr Milica Nešić, KCS, Beograd zvanje NAUČNI SARADNIK, oblast PSIHIJATRIJA

NS dr Ksenija Đukić, Medicinski fakultet, Beograd zvanje NAUČNI SARADNIK(reizbor), oblast BIOLOGIJA SKELETA

NS dr Ksenija Đukić, Medicinski fakultet, Beograd zvanje NAUČNI SARADNIK(reizbor), oblast BIOLOGIJA SKELETA

Dr Tijana Nastasović, KCS, Beograd zvanje NAUČNI SARADNIK, oblast INTENZIVNA MEDICINA

Dr Tijana Nastasović, KCS, Beograd zvanje NAUČNI SARADNIK, oblast INTENZIVNA MEDICINA

Sve vesti iz ove kategorije

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Đoke Vlajkovića

Zadužbina Đoka Vlajkovića   Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Đoke Vlajkovića u Ul. Vlajkovićeva broj 5A  

Oglas Zadužbine Aleksandra Koturovića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana

Zadužbina Aleksandra Koturovića Oglas Zadužbine Aleksandra Koturovića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana broj 1, u prizemlju zgrade u Ul. Svetogorska broj 46 u Beogradu.   Ponude se dostavljaju u roku [...]

Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju

Zadužbina Đoke Vlajkovića Odluka o raspisivanju Konkursa Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju   PRIJAVA ZA DODELU FINANSIJSKE PODRŠKE ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA U STRUČNOM I NAUČNOM USAVRŠAVANJU   [...]

Konkursi za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“

Zadužbina Veselina Lučića   Odluka za dodelu „Nagrade Veselina Lučića" za NAJBOLJE NAUČNO odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu   Prijava za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika [...]

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Đoke Vlajkovića u Beogradu

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stan broj 25/⁠2 površine 49 m2 na prvom spratu dvorišnog objekta Zadužbine Đoke Vlajkovića, u Ul. Vlajkovićeva broj 5A preuzmite OVDE Ponude se dostavljaju u roku [...]

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrada grada Beograda za 2021. godinu

  Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrada grada Beograda za 2021. godinu objavljeno je na zvaničnoj internet prezentaciji – na sajtu grada Beograda https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1791294-obavestenje-o-uslovima-za-dodeljivanje-nagrada-grada-beograda-za-2021-godinu_2/ četvrtak, 20. januar 2022. Grad Beograd Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje [...]

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Aleksandra Koturovića

Zadužbina Aleksandra Koturovića Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Aleksandra Koturovića      

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu nagrade zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolje naučne radove mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu

Na osnovu člana 6 Statuta Zadužbine Đoke Vlajkovića, broj: 06-292/9-12 od 23. januara 2012.godine i Predloga rektora Univerziteta u Beogradu, 03-07 broj: 612-4136/1-21 od 13. oktobra 2021. godine, Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj [...]

Konkurs za dodelu stipendija Fondacija Koste Migrića

Fondacija Koste Migrića   Odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2021/22. godinu Prijava Izjava Rok za podnošenje prijava je od 23. novembra do 23. decembra 2021. godine.    

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Novi dobrotvori Univerziteta

"Fondacija „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu"   Odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu stipendija Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“ za školsku 2021/22. godinu Prijava Izjava Rok za podnošenje prijava je od 22. novembra do [...]

Sve vesti iz ove kategorije

Pristupno predavanje-dr Milutin Kostić, klinički asistent

OBAVEŠTENJE Pristupno predavanje dr Milutin Kostić, klinički asistent Poštovani, Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na pristupno predavanje dr Milutina Kostića, kliničkog asistenta. Dr Milutin Kostić, klinički asistent, održaće pristupno predavanje na temu „Novi kliničko-etički [...]

PANEL DISKUSIJA: ZDRAVI MLADI – ZDRAVA BUDUĆNOST

PANEL DISKUSIJA: ZDRAVI MLADI – ZDRAVA BUDUĆNOST Drage koleginice i kolege, Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Medicinski fakultet u Beogradu učestvuje u održavanju Evropske nedelje javnog zdravlja u organizaciji Evropske asocijacije za javno zdravlje – [...]

Pristupno predavanje – Prof. dr Alessandro Giamberti

30.03.2022.god. OBAVEŠTENJE   Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava Vas da će na poziv Katedre za kardiohirurgiju, Prof. dr Alessandro Giamberti,   Head Congenital Cardiac Surgery Unit, Policlinico San Donato, San Donato M.se, Italy, održati [...]

Svečana promocija časopisa Medicinski podmladak

Poštovani,   Velika nam je čast, da najavimo svečanu promociju Medicinskog podmlatka na kojoj ćemo prikazati svoje dosadašnje rezultate i zahvaliti se svima koji su nam pomogli da sve to ostvarimo. Na promociji će biti [...]

Uvodna predavanja za online KME “Vakcine za prevenciju infekcije virusom SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19”

Poštovane kolege, Hvala na iskazanom interesovanju za online KME “Vakcine za prevenciju infekcije virusom SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19” u organizaciji Katedre za imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zbog velikog interesovanja obezbedili smo vam mogućnost [...]

Sve vesti iz ove kategorije

Projekti

Stremljenja i novine u medicini